×
3DxWare® 10
Nền tảng kinh nghiệm 3Dconnexion của bạn
DOWNLOAD
Giới thiệu cách đầy đủ nhất để trải nghiệm các sản phẩm 3Dconnexion của bạn.

3DxWare 10 cho phép bạn tuỳ chỉnh và tối ưu hóa các sản phẩm của bạn để đạt được hiệu quả cao nhất

Dễ dàng điều chỉnh cài đặt và nút cho ứng dụng và nhu cầu của bạn. Tận dụng các tính năng mới thú vị. Thiết kế, tạo và điều hướng theo những cách mới.

Các tính năng tiên tiến —
Mà không cần cài đặt thêm
Các tính năng chuyên nghiệp mà không cần đến chuyên gia cấu hình.
Được xây dựng để dễ dàng và tốc độ, giao diện trực quan, có nghĩa là các thiết lập hữu ích nhất chỉ là một cú nhấp chuột.

Điều chỉnh tốc độ trục, bật chế độ điều hướng, trung tâm xoay vòng và điều chỉnh cài đặt cụ thể cho từng ứng dụng - tất cả ở cùng một chỗ.

Khai thác tối đa phần mềm của bạn
3DxWare 10 giúp đơn giản trong việc thiết lập các chức năng ứng dụng, lệnh hoặc phím tắt cho các nút sản phẩm của bạn.

Bạn có thể nhận được bao nhiêu từ phần mềm của bạn? Tìm hiểu với 3DxWare 10.

3DxWare 10 cung cấp đúng công cụ vào đúng thời điểm bằng cách tự nhận ra ứng dụng và môi trường đang hoạt động và tự động gán các lệnh.

Sức mạnh gấp 4 lần
Gán thêm lệnh cho nhiều nút hơn. Với 3DxWare 10, bạn có thể dễ dàng tạo ra trình đơn xuyên tâm trên màn hình cung cấp quyền truy cập vào bốn lệnh - tăng gấp 4 lần sức mạnh của mỗi nút.

Tạo menu của riêng bạn trong vài giây hoặc chọn từ cài đặt trước được thiết kế.

Tùy chỉnh hơn một thiết bị —
cho bản thân bạn hoặc nhóm của bạn
Dễ dàng tùy chỉnh và tối ưu hóa nhiều hơn một sản phẩm 3Dconnexion. Với 3DxWare 10, bạn có thể dễ dàng chọn giữa và tùy chỉnh nhiều thiết bị được kết nối với máy trạm của bạn.

Cho dù bạn sử dụng nhiều con chuột hoặc muốn tối ưu hóa các thiết bị của nhóm, 3DxWare 10 có thể hoạt động tốt với các sản phẩm khác.

Sử dụng Chuột 3D của bạn trong Microsoft Office và Trình duyệt Web
Trải nghiệm sức mạnh của con chuột 3D 3Dconnexion trong nhiều chương trình yêu thích của bạn. 3DxWare 10 cho phép bạn xoay, phóng to và cuộn trong Microsoft Word, Excel và Internet Explorer, cũng như cuộn trong Firefox và Chrome.

Đây là cơ hội để trải nghiệm sự khác biệt 3Dconnexion thường xuyên hơn và ở nhiều nơi hơn.

Cá nhân hóa các sản phẩm 3Dconnexion của bạn với 3DxWare 10.
Nó không chỉ là một driver. Đó là một trải nghiệm.


For Windows