×

 

Nhằm tạo quyền lợi cho khách hàng khi mua hàng do 3Dconnexion VN phân phối, chúng tôi áp dụng chính sách hỗ trợ đổi, trả hàng như sau:

1. Điều kiện về thời gian

2. Điều kiện về sản phẩm

3. Trường hợp không đủ các điều kiện trên thì quyền quyết định đổi, trả hàng thuộc về 3Dconnexion VN.

4. 3Dconnexion VN sẽ không chấp nhận đổi/trả hàng khi:


5. Các chi phí: vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ... (các chi phí phát sinh) khách hàng phải chịu chi phí theo quy định của Công ty (nếu có).

6. Liên hệ - Thắc mắc - Khiếu nại về vấn đề đổi trả hàng: