3DxWare ® 10

Nền tảng trải nghiệm 3Dconnexion của bạn

3DxWare 10 cho phép bạn tùy chỉnh và tối ưu hóa tất cả các sản phẩm 3Dconnexion để có hiệu suất cao nhất chỉ trong một phần mềm. Dễ dàng gán các lệnh ứng dụng cho các nút cho từng ứng dụng và điều chỉnh các cài đặt hữu ích khác theo nhu cầu cụ thể. Giao diện sạch sẽ, trực quan có nghĩa là các cài đặt hữu ích nhất chỉ là một cú nhấp chuột.

Xem thêm
3DxWare top desktop
logotypes

Phần mềm được hỗ trợ

Được hỗ trợ bởi hầu hết
các ứng dụng CAD và 3D

Tìm hiểu xem ứng dụng của bạn có hỗ trợ trải nghiệm điều hướng vượt trội do các thiết bị 3Dconnexion cung cấp hay không.

Xem thêm

3Dconnexion Viewer

Dễ dàng xem và trình bày các thiết kế của bạn

Chụp ảnh màn hình thiết kế của bạn để sử dụng trong bản trình bày và in tất cả các chế độ xem quan trọng đối với bạn bằng Trình xem 3Dconnexion miễn phí. Nó hỗ trợ hầu hết các định dạng 3D như STEP, IGES, JT, OBJ, STL và nhiều định dạng khác.

Là một phần của 3DxWare 10, nó sẽ được tự động cài đặt và có thể truy cập trong các ứng dụng của bạn hoặc thông qua Bảng điều khiển Trang chủ 3Dconnexion.

3Dx new Viewer bottom b